Hur kan vi hjälpa dig?

Vi ger stöd och råd till dig som är 13-26 år, bor i Stockholmsområdet och känner dig hårt pressad av din familj och släkt. Alla vi som arbetar på Origo har lång erfarenhet av att möta unga som har problem kopplade till heder och skam. Inom teamet talas flera språk och några har själva rötter i samhällen där heder är viktigt. Dessutom stöttar vi andra vuxna som arbetar med ungdomar.

Du kan nå oss på flera sätt:

  • Du kan ringa 020-25 30 00, det är gratis och samtalet syns inte på telefonräkningen. Du behöver inte ens säga vem du är.
    Kom ihåg! Har du ringt oss syns vårt nummer i din lista med uppringda nummer. Glöm inte att radera uppringda nummer efter att du ringt oss. Du kan också låna en telefon av en vän eller på skolan om du vill ringa vårt nummer.
  • Du kan skicka ett vanligt mejl så svarar vi så fort vi kan.
  • Du kan mejla oss utan att avslöja vem du är – klicka här.
  • Du kan besöka oss i våra lokaler på Södermalm (men då behöver du boka tid via mejl eller telefon).
  • Du kanske träffar oss när vi besöker din skola. När vi hinner gör vi skolbesök i hela Stockholmsområdet.

Har du synpunkter på Origos verksamhet hör gärna av dig till dilek.baladiz@stockholm.se
Det går även bra att lämna synpunkter och klagomål via Stockholms stads “tyck-till”-länk här.
Regarding issues concerning Origo’s website or other matters please feel free to contact us at dilek.baladiz@stockholm.se.
You can also leave complaints and comments by following this link.

 

Vill du vara hemlig?

Du behöver inte säga vem du är eller vad du heter förrän du själv vill. Och vill du ställa en hemlig fråga till oss kan du göra det här. Då får du en kod så att bara du och ingen annan kan läsa svaret.

Vi kan hjälpa dig direkt eller att komma vidare

När vi vet hur din situation ser ut kan vi ofta ge dig råd och stöd direkt. Men vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med andra som är kunniga inom området som kan hjälpa dig vidare. Vill du läsa några berättelser från unga som vi hjälpt? Klicka här.

Vi har tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att det du berättar stannar hos oss. Du bestämmer själv om du vill att vi ska prata med någon annan om det du har berättat för oss. Och du behöver inte uppge vad du heter eller vem du är förrän du själv vill.

Tystnadsplikten gäller dock inte om du är under 18 år och vi bedömer att du far illa– då börjar anmälningsplikten gälla.

Vi har anmälningsplikt

Det finns lagar som beskriver när vi på Origo har skyldighet att berätta för andra, till exempel socialtjänsten, om vi tror att någon är utsatt för brott. Det är olika regler om du är under eller över 18 år, men det kan vi berätta mer om när du kontaktar oss.

Om du är under 18 år
Origo har, precis som alla andra myndigheter som möter unga, en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn behandlas illa. En anmälan till socialtjänsten innebär att en socialsekreterare gör en bedömning om samhället bör gå in och hjälpa den unge och/eller familjen på något sätt. Det kan röra sig om samtal, något frivilligt stöd eller om situationen är mycket allvarlig, en placering i ett annat boende.

Om du är äldre än 18 år
Anmälningsplikt gäller inte om personen som Origo träffar är över 18 år. Men om du berättar om till exempel yngre syskon som far illa har Origo skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten.

Vi har ett stort nätverk

Här på Origo samarbetar kunniga vuxna från olika myndigheter under ett och samma tak för att hjälpa unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Dessutom samarbetar vi med andra organisationer och nätverk som också arbetar mot hedersförtryck och våld. Här är andra du kan kontakta

hjarta

Visste du att…

du kan läsa andras berättelser här?

Origo har hjälpt många unga i Stockholm – tveka inte att höra av dig!

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.