Utbildningar

Nedan kan du läsa om och anmäla dig till våra kommande utbildningar.

De säger att jag är en skam för familjen

Grundutbildning – hedersrelaterat förtryck och våld

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Målgrupp
Yrkesverksamma i Stockholms Län som möter ungdomar som lever i en hederskontext.

Syfte
Att deltagarna får grundläggande kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld samt ökade kunskaper om bemötandet av dem som drabbas.

Innehåll
Hur formas vi som människor?
Mekanismer hedersrelaterat förtryck och våld
Definitioner av våld
Våldets konsekvenser
Bemötande

Datum
26 september – Saturnus konferens
7 november – Saturnus Konferens
5 december – Saturnus Konferens
Utbildningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsade. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningar så vänligen välj ett datum då du kan delta hela dagen. Först till kvarn! Meddela återbud. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Anmälan

Hedra

Kompetensutveckling för dig som arbetar med ungdomar i grupp och vill utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Målgrupp
Yrkesverksamma och ideella aktörer i Stockholms Län som arbetar med ungdomar i grupp såsom lärare, skolkuratorer, fritidsledare, fältassistenter m.fl. För att delta i kursen krävs att du har samtal med ungdomar i grupp.

Innehåll
Två workshoptillfällen. Under kurstillfälle ett får deltagarna konkreta verktyg och gruppövningar med fokus på hedersrelaterad problematik och jämställdhetsfrågor. Under kurstillfälle två bjuds Mohamed Musa från Machofabriken in för att föreläsa om maskulinitetsnormer.

Syfte
Mellan de två kurstillfällena ska deltagarna testa gruppövningar med ungdomar på sina arbetsplatser. Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck. Målet är att starta en förändringsprocess bland högstadie- och gymnasieungdomar som leder till ett aktivt personligt avståndstagande från alla former av våld och förtryck.

Hedra ges i två omgångar:

Grupp 1:
Dag 1- Heldag 6/9 kl: 9:00-16:15
Dag 2 – Heldag 18/10 kl: 9:00-15.00

Grupp 2:
Dag 1- Heldag 30/9 kl: 9:00-16:15
Dag 2- Heldag 4/11 kl: 9:00-15:00

Övrig information
Kursdiplom utdelas vid andra kurstillfället till deltagare som fullföljer kursen.

Utbildningen är kostnadsfri, kurslitteratur delas ut vid första kurstillfället. Lunch intas på egen bekostnad, vi bjuder på fika. Vi förbehåller oss rätten att avboka platserna om ni inte arbetar med ungdomar i grupp. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Anmälan till Hedra

Hedradeltagare från högstadie- och gymnasieskolor kommer även att erbjudas en kostnadsfri teaterföreställning av Stjärnlösa nätter till sin skola för eleverna, se infoblad.

Origo och Utrikesdepartementet bjuder in chefer och handläggare inom socialtjänsten till seminarium om
Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja
Datum: 25 november, 8.30 – 15.30

Svenska ambassader och konsulat kontaktas i ökad grad av nödställda med hemvist i Sverige som under utlandsresa utsatts för hedersrelaterat våld och förhindras att återvända till Sverige. Det kan röra sig om unga personer som avsiktligt blivit nödställda av sina närstående, ofta i familjens ursprungsland, där de riskerar att utsättas/utsatts för tvångsäktenskap, könsstympning eller annat hot, tvång eller våld.

Origo, som är Stockholms läns myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, möter kontinuerligt dessa unga personer.
Till Origo kan även yrkesverksamma och ideella aktörer som möter målgruppen vända sig för stöd och vägledning i dessa ärenden. Origo kommer under dagen ge grundläggande kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld. Utrikesdepartementets konsulära enhet beskriver problematiken utifrån utrikesförvaltningens perspektiv samt ger information om olika vägar som finns för att bistå en nödställd ung person.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen kring hur svenska myndigheter i utlandet och i Sverige kan agera och samverka i dessa ärenden men även hur vi kan förhindra och förebygga att barn och unga förs ur landet mot sin vilja.

Anmäl dig här

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.