Utbildningar

Nedan kan du läsa om och anmäla dig till våra kommande utbildningar.

De säger att jag är en skam för familjen

Grundutbildning – hedersrelaterat förtryck och våld

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen.

Målgrupp
Yrkesverksamma i Stockholms Län som möter ungdomar som lever i en hederskontext.

Syfte
Att deltagarna får grundläggande kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld.

Innehåll
Hur formas vi som människor?
Mekanismer hedersrelaterat förtryck och våld
Definitioner av våld
Våldets konsekvenser
Bemötande

Datum
14 februari – Saturnus konferens
12 april – Saturnus Konferens
23 maj – Saturnus Konferens
Utbildningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsade. Först till kvarn! Meddela återbud. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Anmälan: https://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2019/01/inbjudan-grundutbildning-vår.pdf

Hedra

Kompetensutveckling för dig som arbetar med ungdomar i grupp och vill utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Målgrupp
Yrkesverksamma och ideella aktörer i Stockholms Län som arbetar med ungdomar i grupp såsom lärare, skolkuratorer, fritidsledare,
fältassistenter m.fl. För att delta i kursen krävs att du har samtal i grupp med ca 15 ungdomar.

Innehåll
Två workshoptillfällen. Under kurstillfälle ett får deltagarna konkreta verktyg och gruppövningar med fokus på hedersrelaterad problematik och jämställdhetsfrågor. Under kurstillfälle två bjuds Mohamed Musa från Machofabriken in för att föreläsa om maskulinitetsnormer.

Syfte
Mellan de två kurstillfällena ska deltagarna testa gruppövningar med ungdomar på sina arbetsplatser. Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck. Målet är att starta en förändringsprocess bland högstadie- och gymnasieungdomar som leder till ett aktivt personligt avståndstagande från alla former av våld och förtryck.

Hedra ges i två omgångar:

Första kursomgången
Dag 1. 22/2 kl. 9:00-16:15
Dag 2. 29/3 kl. 9:00-15.00

Andra omgången
Dag 1. 15/3 kl. 9:00-16:15
Dag 2. 26/4 kl. 9:00-15:00

Övrig information
Kursdiplom utdelas vid andra kurstillfället till deltagare som fullföljer kursen.

Utbildningen är kostnadsfri, kurslitteratur delas ut vid första kurstillfället. Lunch intas på egen bekostnad, vi bjuder på fika. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Anmälan: https://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2019/01/Kursen-HEDRA-VT-2019-1.pdf

De säger att jag är en skam för familjen – För Polismyndigheten

Grundutbildning – Hedersrelaterat förtryck och våld för poliser

Halvdagsutbildning anpassat för yrkesverksamma inom polismyndigheten.

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen.

Målgrupp
Poliser i Stockholms Län som möter ungdomar som lever i en hederskontext.

Syfte
Att deltagarna får grundläggande kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld.

Innehåll
– Mekanismer hedersrelaterat förtryck och våld
– Vad kan/bör man vara uppmärksam på?
– Samverkan och kommunikation mellan myndigheter i inledningsskedet av utredningen.
– Våldets konsekvenser
– Bemötande

Datum:
31 Januari 2019 Västberga polishus
14 Mars 2019 Södermalms Polisstation
28 Mars 2019 Solna Polishus
Tid:       09.00-12.00
Välj en dag som passar dig, samma innehåll alla dagar.
Utbildningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsade.
Meddela återbud. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.
Anmälan: Annelie.englund@polisen.se

Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja

Origo och Utrikesdepartementet bjuder in chefer och handläggare inom socialtjänsten i Stockholms län till seminarium.

Möter du i ditt arbete barn och unga som har förts utomlands? Hur kan svenska myndigheter i utlandet och i Sverige agera och samverka i dessa ärenden?

Svenska ambassader och konsulat kontaktas i ökad grad av nödställda med hemvist i Sverige som under utlandsresa utsatts för hedersrelaterat våld och förhindras att återvända till Sverige. Det kan röra sig om unga personer som avsiktligt blivit nödställda av sina närstående, ofta i familjens ursprungsland, där de riskerar att utsättas för tvångsäktenskap, könsstympning eller annat hot, tvång eller våld.

Representanter från Utrikesdepartementets konsulära enhet och regionansvariga från ambassaden i Amman och Nairobi berättar om problematiken utifrån utrikesförvaltningens perspektiv samt ger information om olika vägar som finns för att bistå en nödställd ung person. Seminariet kommer även handla om hur vi kan förhindra att barn och unga förs ur landet mot sin vilja.

Datum: Fredag den 17 maj
Tid: 8.30-12.30 (OBS! Registrering med ID-kontroll 8.30-9.00)
Plats: Bankhallen. Malmtorgsgatan 3
Kaffe och smörgås serveras i pausen.
Utbildningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsade. Först till kvarn! Meddela återbud. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Anmälan: https://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2019/02/inbjudan-UD.pdf
Vid frågor gällande anmälan kontakta: sofie.davila.norelius@stockholm.se

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.