Arbetar du med unga?

Origo finns till för dig som är yrkesverksam i Stockholms län. Vi ger dig konsultativt stöd och utgör ett komplement till det lokala arbetet i stadsdelar och kommuner.

Vi är ett resurscentrum med flera kompetenser som hjälper dig med fakta, konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden. Dessutom kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med andra som är kunniga inom området.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Läs mer här Läs mer

Inslag om Origo på Expressen webb-TV.

Inslag om Origo och hur vi kan hjälpa unga på Expressens webb-TV. Se inslaget här. Expressen publicerade även en... Läs mer

Pappa hotade könsstympa döttrar- döms till fängelse.

Sex månaders fängelse blir straffet för den man som åtalades för att ha planerat att låta könsstympa sina två... Läs mer

Origo har som övergripande mål att motverka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld samt förbättra livssituationen för ungdomar som begränsas av hedersnormer.

Det innebär att vi:

  • erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.
  • erbjuder konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom myndigheter och ideella organisationer.
  • underlättar och stödjer samverkan mellan länets kommuner, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Stockholms län.
  • sprider kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt arbetssätt och metoder.

Resurscentrum med unga i fokus

Origo är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo är ett samarbete mellan alla kommuner i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Vi består av ett arbetsteam med yrkesverksamma från olika myndigheter som samarbetar under ett och samma tak.

Viktig roll i ett mångkulturellt samhälle

Att skydda och stötta barn och unga som utsätts för förtryck och våld är allas gemensamma ansvar, men naturligtvis har yrkesverksamma ett större ansvar och tydligare skyldigheter än andra. Till Origo kan yrkesverksamma och ideellt aktiva vända sig för att få konsultativt stöd och vägledning när de möter ungdomar mellan 13–26 år som lever med hedersnormer. Det är viktigt att alla vuxna i ungdomarnas närmiljö samverkar för att hjälpa dem att hantera sin livssituation.

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.