Vänner

Upplever du att din familj bestämmer vilka kamrater du får umgås med utan att du har något att säga till om? Har familjen superkoll på allt du gör? Får du inte delta i fritidsaktiviteter eller följa med på skolresor? Den som lever under hedersförtryck får inte den frihet som alla barn och ungdomar har rätt till.

Här är några typiska signaler på att du lever under hedersnormer:

  • Du har begränsad möjlighet att påverka din fritid.
  • Du kontrolleras av familj eller släktingar.
  • Du tvingas ha koll på dina syskon så att de följer familjens regler.
  • Dina föräldrar bestämmer vem eller vilka du får umgås med.
  • Du är orolig för att det du gör på fritiden ska skapa rykten.
  • Du får inte följa med på t.ex. skolresor eller delta i vissa fritidsaktiviteter.
  • Du förväntas leva efter familjens oskrivna regler utan att ifrågasätta dem.

Kontakta oss!

Om du lever med hedersnormer är det många saker som anses vara skamliga och svåra att diskutera. Men du ska komma ihåg att du har rätt till en fritid, till att idrotta, till att umgås med vänner, till att utvecklas och forma din egen identitet.

Kanske känns det svårt att prata med dina föräldrar om du upplever att de inte kommer att lyssna eller bli upprörda. Du kan kontakta oss om du behöver stöd i din situation. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

hjarta

Visste du att…

din idrottslärare har ansvar för att du lär dig simma? (Källa: Skolverket)


Vill du veta mer?

Se filmen ”10 min av frihet”.

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.