Familj

Det är svårt att känna sig utsatt av dem som man älskar. Känner du en oro för att åka utomlands? Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder? Är du utsatt för våld eller kränkningar? Hedersförtryck kan drabba unga, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet.

Här är några typiska signaler på att du lever under hedersnormer:

  • Du är rädd för att vad du gör på fritiden kan skapa rykten runt dig eller familjen.
  • Du får inte följa med klassresor eller andra fritidsaktiviteter.
  • Du får inte klä dig som du vill eller som andra jämnåriga.
  • Du blir utsatt för övervakning av syskon eller släktingar.
  • Du tvingas övervaka syskon så att de sköter sig enligt familjens regler.
  • Du måste uppoffra dig för familjen på ett sätt som känns för krävande.
  • Det finns regler för vem du får bli kär i.

Kontakta oss!

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Familjer och grupper med egna regler

Hedersrelaterat förtryck och våld kan ta sig olika uttryck. De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär att bryta mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer.

Alla följer inte traditionerna

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla familjer som har rötter i länder eller grupper med starka hedersnormer förtycker sina anhöriga. Det kan se väldigt olika ut – två familjer från samma släkt kan tycka och agera helt olika. Den ena kan tycka att det är självklart att döttrarna har frihet, medan den andra kan tycka att det är otänkbart.

hjarta

Visste du att…

23% av flickorna i åk 9 inte kan ha en pojkvän? (Källa: hedersförtryck.se)


Vill du veta mer?

Se filmen ”Kontrollerad, övervakad och bortgift
Se tv-intervju om att stötta unga flickor

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.