Dina rättigheter

Dina föräldrar eller vårdnadshavare har ansvar och bestämmer över dig tills du fyller 18 år. Men de får inte behandla dig hur som helst. Även om du är under 18 år så har du många rättigheter. Dessa gäller både hemma, i skolan och ute i samhället. Dina rättigheter finns beskrivna i både svenska lagar och internationella konventioner (överenskomna regler). I konventioner finns regler för mänskliga rättigheter. De länder som skrivit på konventionerna har lovar att följa reglerna.

Barns rättigheter

Sverige har lovat att följa flera av FN:s konventioner. En av dem är FN:s barnkonvention som handlar specifikt om barns rättigheter. I början av januari 2018 kommer Barnkonventionen att börja gälla som svensk lag. Här är några av de rättigheter barn och unga har enligt svensk lag och olika konventioner;

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att bilda sina egna åsikter och få uttrycka dem.
  • Barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
  • Alla barn skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld hemma.
  • Barn med funktionsvariationer har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.
  • Barn har rätt till trygghet.
  • Barn har rätt till utbildning och att gå i skolan.
  • Barn har rätt till lek, vila och fritid.
  • Alla har rätt att välja sin egen partner, oavsett kön, sexualitet, religion eller etnicitet.
  • Ingen får tvinga dig till äktenskap.

Var kan du få hjälp?

Det är den svenska regeringen och de statliga och kommunala myndigheterna som ska se till att dina rättigheter inte kränks. Det betyder att till exempel att vuxna på din skola, socialtjänsten, sjukvården och polisen ansvarar för att skydda dina rättigheter.

Om du behöver hjälp kan du vända dig till någon av dem. Vi på Origo finns också till för dig. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Mer information

Följ länkarna för att läsa mer om dina rättigheter och var du kan få hjälp;
http://barnrattsbyran.se
http://www.jagvillveta.se
https://kollpasoc.se
https://dinarattigheter.se

hjarta

Visste du att…

dina föräldrar inte har rätt att läsa din dagbok? Här hittar du en lättläst skrift om de rättigheter som finns i barnkonventionen.

Se en härlig kort video om unga som drömmer fritt.

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.