Kalendarium

Här flaggar vi för Origos kommande aktiviteter.

Origos grundutbildning i hedersrelaterat förtryck och våld.
Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Under hösten kommer Origo att hålla i sin grundutbildning vid två tillfällen.
Första tillfället sker den 22 september (heldag).
22 september
Andra tillfället sker den 14 december (heldag).
14 dec 2017

Kursen Hedra

Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck.
Under höstterminen kommer vi att erbjuda 2-dagskursen Hedra vid två tillfällen.

Första omgången:
Dag 1- Heldag 29/9 kl: 9:00-16:15
Dag 2 – Heldag 10/11 kl: 9:00- 16.00

Andra omgången:
Dag 1- Heldag 20/10 kl 9:00-16:15
Dag 2- Heldag 8/12 kl: 9:00-16:00

Klicka på länken för att läsa mer om kursen och för att komma till anmälningslänk; HEDRA HT 2017

Seminarium om könsstympning och HRV.
I höst kommer Origo och Amelmottagningen att anordna tre seminarium med fokus på hur vi kan bli bättre på att bemöta
personer med erfarenhet av könsstympning och hedersrelaterat våld.
Tillfällena är speciellt utformat för vårdpersonal som möter flickor och kvinnor i olika delar av vårdkedjan. Du kan arbeta inom skolhälsovården, primärvården, kvinnosjukvården, barnhälsovården, socialtjänst och polis.

Seminariet ges vid tre olika tillfällen;
Onsdag 11 oktober kl. 13.00-16.30.
Onsdag 1 november kl. 13.00-16.30
Måndag 20 november kl. 13.00-16.30

För att läsa mer om seminariet och för info om anmälning klicka på länken; inbjudan AMEL 2017

Konferens om könsstympning (fakta – bemötande – behandling)

Vilken hjälp kan de som redan är utsatta få och vad är ett lämpligt bemötande? Hur kan vi förebygga att könsstympning sker? Dessa och liknande frågor kommer att diskuteras under dagen.
Konferensen anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Östergötland i samverkan med Kunskapscentrum om våld i nära relationer inom Stockholms läns landsting, Origo samt Operation Kvinnofrid.
Tid: Fredag 27:e oktober 2017 kl. 08:30-16:00
För mer info och anmälan klicka här.

Regional konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

24:e november, 2017
“För andra året i rad anordnar nu Operation Kvinnofrid sin regional konferens för att sprida lärande exempel inom området våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Temat för årets konferens är hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län för att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av framgångsrika arbetssätt och metoder”.
Origo är en av medarrangörerna till årets konferens och tre av våra medarbetare kommer att föreläsa under dagen vid två olika seminarium.
För anmälan och program klicka här.

 

stäng_icon

Ring oss


Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga oss


På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.