Utbildningar

Nedan kan du läsa om och anmäla dig till våra kommande utbildningar.

De säger att jag är en skam för familjen

Grundutbildning – hedersrelaterat förtryck och våld

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen.

Målgrupp
Yrkesverksamma i Stockholms Län som möter ungdomar som lever i en hederskontext.

Syfte
Att deltagarna får grundläggande kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld.

Innehåll
Hur formas vi som människor?
Mekanismer hedersrelaterat förtryck och våld
Definitioner av våld
Våldets konsekvenser
Bemötande

Datum
14 februari – Saturnus konferens
12 april – Saturnus Konferens
23 maj – Saturnus Konferens
Utbildningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsade. Först till kvarn! Meddela återbud. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Anmälan: http://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2019/01/inbjudan-grundutbildning-vår.pdf

Hedra

Kompetensutveckling för dig som arbetar med ungdomar i grupp och vill utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Målgrupp
Yrkesverksamma och ideella aktörer i Stockholms Län som arbetar
med ungdomar i grupp såsom lärare, skolkuratorer, fritidsledare,
fältassistenter m.fl.

Innehåll
Två workshoptillfällen. Under kurstillfälle ett med kursledare Dilek Baladiz kommer deltagarna få konkreta tips och metoder samt deltar i olika gruppövningar med fokus på hedersrelaterad problematik och jämställdhetsfrågor. Andra kurstillfället bjuds Mohamed Musa från Machofabriken in för att föreläsa om maskulinitetsnormer. Kurslitteratur ”I hederns skugga” (Gothia) är skriven av kursledaren, Dilek Baladiz.

Metod/syfte/mål
Metoden bygger på att man har samtal med minst 15 ungdomar samtidigt och arbetar förebyggande mot HRV. Mellan de två kurstillfällena ska deltagarna testa gruppövningar med ungdomar på sina arbetsplatser. Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck.

Målet är att starta en attitydförändringsprocess bland högstadie- och gymnasieungdomar som leder till ett aktivt personligt avståndstagande från alla former av våld och förtryck.

Övrig information
Kursdiplom utdelas vid andra kurstillfället till deltagare som fullföljer kursen.
Utbildningen är kostnadsfri, kurslitteratur delas ut vid första kurstillfället. Lunch intas på egen bekostnad, vi bjuder på fika. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Anmälan: http://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2019/01/Kursen-HEDRA-VT-2019-1.pdf

 

De säger att jag är en skam för familjen – För Polismyndigheten

Grundutbildning – Hedersrelaterat förtryck och våld för poliser

Halvdagsutbildning anpassat för yrkesverksamma inom polismyndigheten.

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen.

Målgrupp
Poliser i Stockholms Län som möter ungdomar som lever i en hederskontext.

Syfte
Att deltagarna får grundläggande kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld.

Innehåll
– Mekanismer hedersrelaterat förtryck och våld
– Vad kan/bör man vara uppmärksam på?
– Samverkan och kommunikation mellan myndigheter i inledningsskedet av utredningen.
– Våldets konsekvenser
– Bemötande

Datum:
31 Januari 2019 Västberga polishus
14 Mars 2019 Södermalms Polisstation
28 Mars 2019 Solna Polishus
Tid:       09.00-12.00
Välj en dag som passar dig, samma innehåll alla dagar.
Utbildningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsade.
Meddela återbud. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.
Anmälan: Annelie.englund@polisen.se

stäng_icon

Ring oss


Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga oss


På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.